Ημεδαπός φορολογούμενος Ελλάδος θέλει να παραχωρήσει την οικία του στην μητέρα του που είναι κάτοικος εξωτερικού ( δωρεάν παραχώρηση χρήσης) για 6 μήνες. Γίνεται;