Παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε αν για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το τέλος παρεπιδημούντων 0,5% υπολογίζεται επί όλων των ακαθάριστων εσόδων συμπεριλαμβανομένου και του φπα ή αν το φπα υπολογίζεται και επί του φόρου παρεπιδημούντων αντιστρόφως;