Ξενοδοχειακή επιχείρηση διαθέτει parking (εκτός ξενοδοχειακής μονάδας) και τις μισθώνει σε πελάτες, ιδιώτες και επιτηδευματίες. Το parking διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ως υπηρεσία. Το αντίτιμο υπόκεινται σε ΦΠΑ 24% ή χαρτόσημο 3,6%;

θα συνταχθεί συμφωνητικό μίσθωσης για την κάθε παραχώρηση θέσης σε πελάτη και θα υποβληθεί στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα συμφωνητικά μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή ως συμφωνητικό επιχειρηματικής μίσθωσης και θα υποβληθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής για τις τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών; To χρονικό διάστημα της παραχώρησης είναι ετήσιο, επηρεάζει την απάντηση ο χρόνος του συμφωνητικού;