Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΦΠΑ.
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 310 ΚΑΙ 312?
Η ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ 310?