ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΑΣΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΆ ΒΙΒΛΊΑ,ΣΥΝΕΠΕΊΑ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΌ NORMA ATLANTIC ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΊ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΟ ΦΔΧ ΑΥΤΗΣ.
ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ.
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ?ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Κ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ???Η ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ?
ΤΕΛΟΣ ΔΕ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΠΥ ΑΡ.Δ12Α 1178238ΕΞ2013 18/11/2013,ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ,ΓΕΝΙΚΑ,ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ,ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ??