Ποια είναι η αντιμετώπιση του ειδικού στοιχείου CMR σύμφωνα με τα ΕΛΠ? Εξακολουθεί να ισχύει ότι και πριν? Ερωτάται επίσης αν μπορεί να το εκδίδει και επιχείρηση για μεταφορα με ΦΙΧ ή ΕΙΧ. Υποκαθιστά το συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων? Παρακαλώ να δοθεί και το γενικό νομικό πλαίσιο.

Ευχαριστώ