Καλημέρα ,

Φοιτητής (έλληνας πολίτης) ολοκληρώνει τις σπουδές στην Ελλάδα τον 5/2015 . Ως εξαρτώμενο μέλος χωρίς εισόδημα τεκμαρτό η πραγματικό δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης . Τον 9/2015 μετακομίζει μόνιμα στην Αγγλία όπου θα εργασθεί . Υποχρεούται να υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην ΠΟΛ1058 2015 η δεν χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια. Υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2016 για την περίοδο που δεν ήταν εξαρτώμενο μέλος την φορολογική περίοδο 2015

Σας ευχαριστώ