Γειά σας, σε σχέση με τις παροχές σε είδος για μια επιχείρηση ακούσαμε από συναδέλφους ότι σε μια ατομική επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό , τον επιπλέον χρόνο που προέκυψε στη σύνδεση του κινητού του(που δεν εξυπηρετεί λειτουργική ανάγκη της ατομικής του επιχείρησης) το περάσανε σαν παροχή σε είδος σε βεβαίωση αποδοχών και εμφανίστηκε στη δήλωση εισοδήματος ως παροχή από μισθωτή εργασία. Έτσι μια ατομική που δεν απασχολεί προσωπικό, έχει ζημιά και ο επιχειρηματίας έπρεπε να φορολογηθεί για τεκμήρια (τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει με ανάλωση κλπ), φορολογήθηκε για το μεγαλύτερο εισόδημα το οποίο ήταν από την παροχή σε είδος (π.χ 50€) και πήγε σαν μισθωτός.
Γνωρίζουμε από την εγκύκλιο σχετικά με αυτό ότι έαν μια επιχείρηση απασχολεί προσωπικό δύναται να εφαρμόσει το συγκεκριμένο .Υφίσταται όμως και το ίδιο και για επιχείρηση χωρις υπάλληλο ;

Θα ήθελα να μου τεκμηριώσετε την απάντηση βάση κάποιας εγκυκλίου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.