Επιχείρηση έκανε διακοπή λογω συνταξιοδότησης στις 31/7/2014 και τη μεταβίβασε στο γιο του.Δεν πληρώθηκε φόρος υπεραξίας.Εξέδωσε τιμολόγια πώλησης χωρίς ΦΠΑ και αποδόθηκε το ανάλογο χαρτόσημο.Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα καταχωρηθούν τα τιμολόγια αυτά στο Ε3 ως πωλήσεις και θα φορολογηθεί με 26%?Παρακαλώ απαντήστε μου το συντομότερο δυνατόν.