Ελληνική Αν Εταιρεία (Α) παραχωρεί έναντι χρηματικού τιμήματος, το δικαίωμα χρήσης σήματος του οποίου έχει την πνευματική ιδιοκτησία , σε άλλη Ελληνική ΑΕ (Β) .
Θα ήθελα την βοήθειά σας με τα παρακάτω θέματα
-η συγκεκριμένη πράξη υπάγεται σε ΦΠΑ ?
-υπό ποιες προϋποθέσεις εκχώρηση δικαιώματος μπορεί να υπαχθεί σε χαρτόσημο αντί ΦΠΑ?
-Το σχετικό έσοδο φορολογείται αυτοτελώς ή με τις γενικές διατάξεις ?
-Υπάρχει παρακράτηση 20% επί του τιμήματος ?
- Αν αντί για παραχώρηση δικαιώματος ζητηθούν Royalties επί των πωλήσεων , αλλάζει κάτι με τα παραπάνω ερωτήματα ?

Ευχαριστώ