ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4172/2013 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΠΟΣΟ ΦΕΡ ΕΙΠΕΙΝ (6.000Χ12=72.000) Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΤΥΠΙΚΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.