ΕΠΕ συστήνεται από ΦΠ με  %συμμετοχής ο Α 80%, ο Β 10%, ο Γ 10%. Τα ίδια άτομα συστήνουν και μια ΙΚΕ με % συμμετοχής ο Α 41%, ο Β 10%, ο Γ 10% και ένα νέο μέλος Δ με 39%. 
Όλα τα μέλη είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. 
Επίσης κ στις 2 εταιρίες όλοι εκτος από τον Δ είναι διαχειριστές. 
Η ΕΠΕ θέλει να κάνει πωλήσεις στην ΙΚΕ 50.000
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Υπάγεται στις ενδοομιλικές συναλλαγές επειδή συμμετέχει ο Α με % συμμετοχής άνω του 33% και στις σύο εταιρίες ή επειδή οι πωλήσεις είναι κάτω από 100.000 απαλλάσεται? 
2) Το κριτήριο του κύκλου εργασιών αναφέρεται στο πργμ φορολογικό έτος ή στο τρέχων έτος? 
3) Υπάρχει κριτήριο διαχείρισης? ( στον ΚΦΕ 4172/2013 - Σταματόπουλος αναφέρει ... άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση... σελ 70 )
4) Εάν η μεταξύ τους συναλλαγή δεν είναι πώληση αλλά δανεισμός?