Φορτηγό με έδρα την Βουλγαρία (βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας) επισκευάζεται στην Ελλάδα . Η επισκευή γίνεται από Ελληνική ημεδαπή εταιρεία . Ποιος είναι ο χειρισμός για το ΦΠΑ και αν τελικά επιρρίπτεται κατά την τιμολόγηση έχει την δυνατότητα ο Βούλγαρος ιδιοκτήτης να ζητήσει πίσω το ΦΠΑ με την υποβολή αιτήματος στο Ελληνικό Υ.Ο. .

Ευχαριστώ