Ομόρρυθμη  εταιρεία ανακύκλωσης αυτοκινήτων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αγοράζει απο ιδιώτες αυτοκίνητα με τιμολόγιο αγοράς και χαρτόσημο 3,6%. Πολλές φορές όμως μαζί με την αγορά του αυτοκινήτου αγοράζουμε και το δικαίωμα απόσυρσης όπου φαίνεται στο τιμολόγιο αγοράς .Θα πρέπει να παρακρατούμε φόρο  20%;