Καλημέρα Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνετε και ποια βήματα ακολουθώ από την μετάβαση υποχρεωτικής απογραφής σε απογραφή του 10% των αγορών μου. Έχουν ήδη περάσει 7 χρόνια.