ΑΕ με φορολογικό έτος 01/07-30/06, απέλυσε την 31/03/2015,υπάλληλο με προειδοποίηση 4 μηνών, λήξη 31/07/2015. Η καταβολή της αποζημίωσης άρχισε να καταβάλλεται την 31/07/2015, δηλαδή το επόμενο φορολογικό έτος. Ερώτημα: Σε ποιο φορολογικό έτος είναι εκπέσιμη η δαπάνη της αποζημίωσης.