Συνταξιούχος τού ΟΑΕΕ καί τού ΙΚΑ , πρόκειται να συμμετάσχει σάν απλό μέλος σε ΙΚΕ .
1. Ποιές οι επιπτώσεις στίς συντάξεις του ?
2. Είναι υπόχρεος ασφάλισης ?
3. Ποιές οι ενέργειες του πρός ΟΑΕΕ - ΙΚΑ ?

ευχαριστώ .