Σας παραθέτω τα παρακάτω ερωτήματα: 1) Εταιρία αγοράζει εμπορεύματα από ΕΕ. Κάποιο από αυτά το δίνει δωρεάν σε πελάτη. Οφείλει ΦΠΑ για το δώρο αυτό δεδομένου ότι κατά την αγορά του δεν εκπέστηκε ΦΠΑ?

2) Μηνιαία αμοιβή διαχειριστή 1000 και ΟΑΕΕ 250. Ο φόρος παρακράτησης υπολογίζεται στα 1000*14 ή στα 750*14 και το σύνολο του ΟΑΕΕ θα το καταχωρίσω στο Ε1? Χαρτόσημο 1,2% θα υπολογίσω ή όχι επειδή θεωρείται μισθός ? 3) Ποιο είναι το ελάχιστο όριο των ιδίων κεφαλαίων στις ΕΠΕ/ ΙΚΕ? ( αν δεν κάνω λάθος είναι το 50% του αρχικού κεφαλαίου ) 4) Οι παροχές σε είδος του άρθρου 13 ν.4172/2013 υπόκεινται σε εισφορές ΙΚΑ όταν δίνονται σε εταίρους/ μετόχους ή μέλη ΔΣ?

5) Αν κατά τη λύση εταιρίας ΕΠΕ/ ΙΚΕ/ ΑΕ υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη στον 42 αυτά πρέπει να διανεμηθούν και να φορολογηθούν με φόρο μερισμάτων 10%?
Σας ευχαριστώ