ΑΤΟΜΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΆ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΝ 31-12-2014 ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ 450.000 € ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ 31-12-2014 ΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ. ΤΗΝ 1-1-2015 ΤΗΡΕΊ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΆ ΒΙΒΛΙΑ ΛΌΓΩ ΤΖΊΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 31-7-2015 ΔΙΑΚΌΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ,
Ερωτήματα:
H απαλλοτρίωση ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο και η αποζημίωσή του βάσει δικαστικής απόφασης φορολογείτε ? Σε ποιόν λογαριασμό του ΕΛΓΣ απεικονίζετε ? Αλλάζει κάτι σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων και οριστικής παύσης εργασιών ?