Καλημέρα σε επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία που έκανε έναρξη 01/07/2015 και εχει π.χ 1.000,00 πωλήσεις με φπα , 500,00 πωλήσεις χωρις φπα και δαπάνες 600,00 με φπα 23% για τον μηνα 7/2015
και επόμενους πως θα υπολογίσω την prorata. ευχαριστώ.