Κατά το έτος  2014 , σύμφωνα με την βεβαίωση αποδοχών  2014  ,καταβλήθηκαν αναδρομικά αποδοχών ( ΟΤΕ )  βάσει δικαστικών αποφάσεων για τα έτη  από το έτος  2005 έως και το έτος  2010 . Τα αναδρομικά αυτά θα τα δηλώσω με συμπληρωματικέ ςδηλώσεις στα έτη που αφορούν ?
Και επιπρόσθετα σε συμπληρωματική βεβαίωση 2014 , καταβλήθηκαν τόκοι για αποδοχές περασμένων ετών  από το  2005 έως και το 2010 , επί των οποίων βεβαβιώνεται παρακράτηση φόρου 15% ανά έτος .
Και οι δύο παραπάνω βεβαιώσεις βεβαιώνουν αναλυτικά ανά έτος τα ποσά των αποδοχών , τόκων και φόρων .
Τους τόκους αυτούς που κατεβλήθησαν στο 2014 θα τους δηλώσω ως εισόδημα  στο έτος που εισπράχθηκαν ή στα έτη που αφορούν και πως φορολογούνται και σε πους κωδικούς εισοδήματος θα συμπεριλάβω τα ποσά.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια σας .