ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΕ ΦΠΑ ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ.ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ