ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10/1/2014 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ.ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (3.000,00) ΜΕ 26% ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΣΥΝΟΛΟ 1.209,00 ΕΥΡΩ.,ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΣΤ΄ ΠΑΡΑΓΡ.2 ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν4172. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Ή 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ?