Καλημέρα σας
μετά από έλεγχο καταλογίστηκαν τα παρακάτω πρόστιμα


ΦΠΑ 10000,00 προσαύξηση 5000,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 35000,00 με προσαύξηση 11100,00

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3330,00 με προσαύξηση 777,00

οι εγγραφές ΕΛΠ θα είναι
χρέωση 42.04..(διαφορές φορλογ ελέγχου).....65207,00
πίστωση 54.99 (φοροι προσαυξη προηγ χρησεων) 65207,00???

στα ΔΛΠ οι εγγραφές είναι η ίδια?

ευχαριστώ πολύ