Ατομική επιχείρηση μυδοκαλλιέργειας πρόκειται για πρώτη φορά να πουλήσει σε ιταλική επιχείρηση η οποία θα παραλάβει από εδώ. Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για την εν γένει διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική επιχείρηση ως προς τον ΦΠΑ, παραστατικά που πρέπει να εκδώσει και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται στην ΔΟΥ ή άλλη υπηρεσία. Ευχαριστώ