Υπάλληλος γραφείου απασχολείται πέντε ημέρες εβδομαδιαία, τρεις ώρες ημερησίως. Ερωτάται ποιός είναι ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός που πρέπει να λάβει, ποιά είναι η ανά ώρα αμοιβή του και  πόσες είναι οι ασφαλιστικές του ημέρες μηνιαία?
Ευχαριστώ.
Α. Μπαϊρακτάρη