Ξενοδοχοϋπάλληλος, νέος ασφαλισμένος με επιλογή κύριας   ασφάλισης ΟΓΑ , είναι υπόχρεος στην καταβολή του 4% υπέρ ταμείου πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων;

  Συμφώνα με το έγγραφο ΙΚΑ Γ99/1/91/10.04.2012 στο παράδειγμα ΙΙ   το πακέτο κάλυψης είναι 109 και 4171 (Για περιπτώσεις ΟΓΑ ειδική περίπτωση 35 ΚΠΚ 975 & 4171) που δεν περιλαμβάνει ταμείο πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων.  

Πως θα έπρεπε να απεικονιστεί ο ξενοδοχοϋπάλληλος με ΟΓΑ στην ΑΠΔ έως 30-11-2013 και πως από 01-12-2013 και μετά;     ( 975 & 4171    ή    975 & 4172 & 023 & 024 ή
975 & 4172 & 023 & 024 & 025 ;)