14/06/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Υπογράφηκε η νέα Σ.Σ.Ε. Επισιτιστικών Καταστημάτων. Η μεγάλη αλλαγή στον μισθό των Σερβιτόρων. Τι ισχύει με την ασφάλιση (Τεκμαρτά).Υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της;

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων, Epsilon Net

Σύμφωνα με τη χθεσινή υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. Επισιτιστικών & Τουριστικών Καταστημάτων καθορίζονται οι νέοι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Ωστόσο διαβάζοντας το σύνολο των όρων της νέας σύμβασης, υπάρχουν σημεία τα οποία χρίζουν ειδικής ανάλυσης

Ποια είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από τη νέα σύμβαση:

  • Χορηγούνται αυξήσεις σε όλες τις ειδικότητες και διαμορφώνονται μισθοί μεγαλύτερων των νέων κατώτατων ορίων (780,00€)
  • Προβλέπεται νέα αύξηση 5% από 1/1/2024
  • Διαμορφώνεται (για 1η φορά) ελάχιστος μισθός για Σερβιτόρους & Βοηθούς Σερβιτόρων σε περίπτωση που δεν αμείβονται με ποσοστά
  • Αλλάζει το πλαίσιο ασφάλισης για Σερβιτόρους & Βοηθούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό
  • Διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πλαίσιο για την απασχόληση > 48 ωρών εβδομαδιαίως
  • Δεν είναι Υποχρεωτική (αλλά θα γίνουν προσπάθειες να κηρυχθεί)

Ποιους αφορά:

Ξεκινώντας την αποκωδικοποίηση των όρων της σύμβασης, θα τονίσουμε ότι η νέα σύμβαση δεν είναι υποχρεωτική κάτι το οποίο σημαίνει ότι από τις 23/5/2023 που έληξε το 3μηνο της μετενέργειας της προηγούμενης – υποχρεωτικής – σύμβασης, όσοι εργοδότες δεν είναι μέλη των φορέων που υπέγραψαν τη σύμβαση,

  • δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής κάτι το οποίο σημαίνει ότι για υφιστάμενους εργαζόμενους έχουν τη δυνατότητα – με κοινή συμφωνία εργοδότη – εργαζομένου να εφαρμόσουν τα Κατώτατα Όρια Μισθών/Ημερομισθίων,
  • έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν νόμιμα το 40ωρο σε 6 ημέρες
  • δεν έχουν την υποχρέωση χορήγησης του διαλείμματος μέσα στον εργάσιμο χρόνο

Βέβαια σε περίπτωση που κηρυχθεί και πάλι υποχρεωτική, επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς.

Τι ισχύει για τους σερβιτόρους:

Η συγκεκριμένη ειδικότητα κανονικά αμείβεται βάσει του αρ.54 του Ν.2294 που ορίζει ότι η αμοιβή τους καθορίζεται σε ποσοστό 16% επί του λογαριασμού των πελατών αν πρόκειται για καφέ, μπαρ, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και σε ποσοστό 13% επί του λογαριασμού των πελατών αν πρόκειται για εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, κέντρα διασκέδασης. Ωστόσο είναι πολύ σύνηθες, η αμοιβή αυτών των εργαζομένων να γινόταν με βάση τα κατώτατα όρια.

Πλέον, η συνήθης πρακτική που όριζε αμοιβή με τα κατώτατα όρια, έχει μια σημαντική διαφοροποίηση καθώς για 1η φορά καθορίζεται ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου ο οποίος ανέρχεται σε 990€ (ημερομίσθιο 45€) και του βοηθού σε 784,30€.

Επομένως αν κάποιος δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της νέας Σ.Σ.Ε. συνεχίζει να χορηγεί μισθό με βάση τα ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών/ημερομισθίων αλλά είναι πολύ πιθανό – αν κηρυχθεί υποχρεωτική – να διαμορφωθούν σημαντικές αυξήσεις (περίπου 25%)

Μάλιστα η διατύπωση στη σύμβαση κάνει αναφορά και στο ημερομίσθιο (45€) το οποίο από όσα μπορούμε να συμπεράνουμε, αφορά την αμοιβή για 8 ώρες και όχι το κλασσικό ασφαλιστικό ημερομίσθιο. Άλλωστε αυτό αποδεικνύει και η πράξη 45€ Χ 22 ημέρες εργασίας = 990€

Τι ισχύει με τα Τεκμαρτά Ημερομίσθια

Παρότι για τις περισσότερες ειδικότητες που ασφαλίζονταν με Τεκμαρτά Ημερομίσθια, δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, για τις ειδικότητες Σερβιτόρων & Βοηθών, βλέπουμε στο Κεφάλαιο Δ (παρ.5) να αναφέρεται το ακόλουθο:

5. Σε κάθε περίπτωση αμοιβής σερβιτόρου με μισθό, η ασφάλιση του υπολογίζεται επ΄ αυτού.

Άρα συμπεραίνουμε ότι είτε εφαρμόζεται ο μισθός της νέας Σ.Σ.Ε. (990€), είτε ο Κατώτατος Μισθός (780€) για όσους – σήμερα – δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής, δεν έχουν ισχύ τα Τεκμαρτά Ημερομίσθια.

Και αναρωτόμαστε … Κάτι τέτοιο έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α.; Άποψή μας είναι ότι η διατύπωση έχει λογική, βρίσκει σύμφωνο σχεδόν σύσσωμο τον κλάδο αλλά δεν βρίσκει σύμφωνες τις πάγιες πρακτικές των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α. όπου για κάθε σερβιτόρο ή βοηθό, ανεξαρτήτου του τρόπου αμοιβής, θέλουν να βλέπουν ασφάλιση με Τεκμαρτά Ημερομίσθια

Τι ισχύει με τις υποβολές στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ:

Η πρώτη υποχρέωση υφίσταται ως προς την υποβολή Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών (εντός 15 ημερών από την 1η Ιουνίου!!!) μόνο στην περίπτωση όπου αλλάζουν οι αποδοχές των εργαζομένων. Αυτονόητο είναι φυσικά ότι επιβάλλεται άμεση χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών.

Αν ωστόσο πέραν της αλλαγής μισθού, προκύψει και αλλαγή Σ.Σ.Ε. (π.χ. γιατί εργοδότης που δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της νέας σύμβασης, επιστρέψει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου σε αμοιβές με βάση τα κατώτατα όρια), τότε υφίσταται και υποχρέωση – εντός 1 μήνα – για υπογραφή των όρων της νέας Σ.Σ.Ε.

Τι ισχύει με το 6ήμερο:

Αν εφαρμόζεται η Σ.Σ.Ε. Επισιτιστικών & Τουριστικών Καταστημάτων τότε το 5ήμερο/40ωρο είναι υποχρεωτικό και τυχόν απασχόληση 6ης ημέρας λόγω εποχικότητας ή φόρτου εργασίας, είναι πέραν των 40 ωρών της οποίας μάλιστα η αμοιβή κατά 1 ημερομίσθιο χωρία καμία επιπλέον προσαύξηση

Αν εφαρμοστούν τα Κατώτατα Όρια, επειδή η νέα Σ.Σ.Ε. δεν είναι υποχρεωτική για όλους, τότε δύναται η εφαρμογή 40ώρου σε 6 ημέρες

Τι ισχύει με το Διάλειμμα:

Αν εφαρμόζεται η Σ.Σ.Ε. Επισιτιστικών & Τουριστικών Καταστημάτων τότε το διάλειμμα δεν επεκτείνει το ωράριο εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται η επέκταση του χρόνου εργασίας

Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί:

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων των περιπτώσεων I και II που αναγράφονται κάτωθι, αυξάνονται από την 1η Ιουνίου 2023 και διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (I) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου

Από 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Προσωπικό κουζίνας

Αρχιμάγειρος

1.017,46

Μάγειρος Α'

822,90

Μάγειρος Β'

822,90

Μάγειρος Γ'

815,00

Μπουφετζής

815,00

Λαντζέρης,

815,00

Ψήστης, ντονερτζής-

815,00

Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων

Αμείβονται βάσει του αρ. 54 Ν. 2224/1994 ή με μηνιαίο μισθό

Λοιπό προσωπικό

Μπάρμαν

822,90

Αποθηκάριος,

822,90

Πωλητές φαγητών, ταμίες

822,90

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (κάλυψη κάθε ανάγκης που προκύπτει στην επιχείρηση, πλην εκείνων για τις οποίες προβλέπονται άλλες ειδικότητες και υποβοήθηση αυτών)

780,00 ή ημερομίσθιο 34,84 ευρώ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (II) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος, στο οποίο λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

Από 1ης Ιουνίου 2023

Μπουφετζής πωλητές-τριες κρύων φαγητών

822,90

Ταμίας, ψήστης Τεχνίτης πιτσαρίας

815,00

Βοηθητικό προσωπικό

Καθαριστής λαντζέρης άνω των 18 ετών.

815,00

Σερβιτόρος

Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994 ή με μηνιαίο μισθό

Μπάρμαν

822,90

Η νέα προσαύξηση για απασχόληση πέραν των 48 ωρών

Διαπιστώνουμε ότι στο άρθρο 5 της νέας Σ.Σ.Ε. αναγράφονται τα ακόλουθα:

ε. Η προσαύξηση των αποδοχών σε περίπτωση εργασίας άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο χρίζει άμεσης ερμηνείας. Αν προσπαθήσουμε με μια πρώτη ανάγνωση να το ερμηνεύσουμε τότε συμπεραίνουμε ότι: Αν ο εργαζόμενος απασχολείται σε 5ήμερη βάση με 1 ώρα υπερεργασία, τότε αν απασχοληθεί και 8 επιπλέον ώρες την 6η ημέρα, τότε οι ώρες πέραν των 48 (δηλαδή οι 5 ώρες) θα αμείβονται με προσαύξηση 20%

Εννοείται φυσικά ότι αν πρόκειται για απασχόληση πέραν της 9ης ώρας, τότε εκεί υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο αμοιβής ως υπερωρία με προσαύξηση 40%

Για να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης πατήστε εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση, ΣΣΕ, επισιτιστικά καταστήματα, Επαγγέλματα > Σερβιτόρος