13/06/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Δημοσιεύθηκε η νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην εστίαση

Αναρτήθηκε από την ΠΟΕΕΤ το κείμενο της νέας ΣΣΕ Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων.

Η νέα ΣΣΕ με ΠΚ 11/13-06-2023 αναφέρει τα εξής:

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2023- 2025

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Στην Αθήνα σήμερα 12 Ιουνίου 2023, οι υπογράφοντες αφενός

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ, Πρόεδρο και Δημήτριο ΚΟΥΤΟΥΚΗ Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου,

1. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΠΟΕΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΚΑΒΒΑΘΑ, Πρόεδρο και Ιωάννη ΔΑΒΕΡΩΝΗ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

2. Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΕΖΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Ιωάννη ΓΛΥΚΟ, Πρόεδρο και Παναγιώτη ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και

3. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΓΣΕΒΕΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΚΑΒΒΑΘΑ, Πρόεδρο και Δημήτριο ΒΑΡΓΙΑΜΗ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφώνησαν στην κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1. Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Άρθρο 2. Ειδικότητες

1. Ειδικότερα, στην παρούσα υπάγεται:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (I) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (II) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος, στο οποίο λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

2. Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος, για να υπάρξει θέση βοηθού μπάρμαν ή βοηθού σερβιτόρου πρέπει απαραίτητα να εργάζεται σε αυτό μπάρμαν ή σερβιτόρος διαφορετικά οι βοηθοί θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών (μπάρμαν και σερβιτόρου). Διευκρινίζεται ότι μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος, ο οποίος ως βασική απασχόληση έχει την μέριμνα και φροντίδα για τον έγκαιρο εφοδιασμό του μπαρ με τα εκάστοτε αναγκαία ποτά (μπύρες κλπ) και μεζέδες κ.λπ., τα οποία σερβίρει στους ορθίους ή τους καθημένους έμπροσθεν του Μπαρ πελάτες καθώς και στους σερβιτόρους του καταστήματος για περαιτέρω διάθεση σε πελάτες.

3. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μετά των επιδομάτων και προσαυξήσεων ισχύουν και για τους εκτάκτως προσλαμβανόμενους μισθωτούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται για εργασία την ημέρα ανάπαυσης άλλου εργαζόμενου ή για όλως έκτακτη απασχόληση, (πρώην εξτρατζής ή ρεπατζής) οιασδήποτε ειδικότητος των καταστημάτων των περ. I και II της παρούσας. Αυτοί λαμβάνουν την αναλογία των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κατά μήνα. Στο ημερομίσθιο συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

Άρθρο 3. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων των περιπτώσεων I και II της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 22.2.2023 βάσει της από 24.5.2021 προηγουμένης ΚΣΣΕ (Πράξη κατάθεσης 14/9.6.2021) και της από 1.4.2023 υπ' αρ. 31986/24.3.2023 Υπουργικής Απόφασης (Β' 2003), αυξάνονται από την 1η Ιουνίου 2023 και διαμορφώνονται ως εξής:

Κεφάλαιο Α': Καταστήματα περιπτώσεως I

Από 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Προσωπικό κουζίνας

Αρχιμάγειρος

1.017,46

Μάγειρος Α'

822,90

Μάγειρος Β'

822,90

Μάγειρος Γ'

815,00

Μπουφετζής

815,00

Λαντζέρης,

815,00

Ψήστης, ντονερτζής-

815,00

Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων

Αμείβονται βάσει του αρ. 54 Ν. 2224/1994 ή με μηνιαίο μισθό

Λοιπό προσωπικό

Μπάρμαν

822,90

Αποθηκάριος,

822,90

Πωλητές φαγητών, ταμίες

822,90

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (κάλυψη κάθε ανάγκης που προκύπτει στην επιχείρηση, πλην εκείνων για τις οποίες προβλέπονται άλλες ειδικότητες και υποβοήθηση αυτών)

780,00 ή ημερομίσθιο 34,84 ευρώ

Κεφάλαιο Β': Καταστήματα περιπτώσεως II

Από 1ης Ιουνίου 2023

Μπουφετζής πωλητές-τριες κρύων φαγητών

822,90

Ταμίας, ψήστης Τεχνίτης πιτσαρίας

815,00

Βοηθητικό προσωπικό

Καθαριστής λαντζέρης άνω των 18 ετών.

815,00

Σερβιτόρος

Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994 ή με μηνιαίο μισθό

Μπάρμαν

822,90

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 1η Ιουνίου 2024 κατά ποσοστό 5%.

Επιπλέον, οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περ. II λαμβάνουν συμβολικό μισθό ευρώ 155, 00€

Κεφάλαιο Γ' : Διανομείς των καταστημάτων και των δύο περιπτώσεων I και II

Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 822,00 ευρώ. Οι έγγαμοι διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989 , υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών. Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού. Επιπρόσθετα όσον αφορά τους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II θα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 55 και άρθρο 56 του Ν.4611/2019 Αρ. ΦΕΚ 73Α/17.05.2019 μέτρα προστασίας και ασφάλειας της διάταξης του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον κλάδο των διανομέων.

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβή Σερβιτόρων

1. Από την έναρξη της παρούσας, οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους αμείβονται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη που διατυπώνεται πριν την έναρξη της εργασιακής σύμβασης είτε με συμβολικό μισθό πλέον των ποσοστών επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994 , είτε με ημερομίσθιο, το οποίο από 1 Ιουνίου 2023 ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους σε 45,00 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους σε 35,65 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση ο ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου ανέρχεται σε 990 ευρώ (ημερομίσθιο 45 ευρώ) και του βοηθού σε 784,30 ευρώ.

2. Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστημάτων (περιπτώσεις I και II) τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύκτες χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως υπολογιζομένη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου. Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχομένη από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το μεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δε και επί εξαιρετέων εορτών. Απαγορεύεται στους καταστηματάρχες να παρακωλύουν με οιονδήποτε τρόπον την εκ μέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού. Πάσα κατά συνήθεια ή διά συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων καταργείται.

3. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν από 1 Ιουνίου 2023 οι μεν σερβιτόροι ημερομίσθιο 71,09 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι 61,94 ευρώ. Στο ημερομίσθιο συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

4. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), αμείβονται με ημερομίσθιο, το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους σε 71,09 ευρώ, για δε τους βοηθούς αυτών σε 61,94 ευρώ. Στο ημερομίσθιο συμπεριλαμβάνονται όλες ol προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

5. Σε κάθε περίπτωση αμοιβής σερβιτόρου με μισθό, η ασφάλιση του υπολογίζεται επ΄ αυτού.

Άρθρο 4. Επιδόματα

4.Α. Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων της περίπτωσης i (εστιατόρια κ.λπ.)?

1. α) Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης ί όλων των κατηγοριών, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, ποσού 4,63 ευρώ ανά έτος.

β) Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητος τους αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

γ) Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους, εστιατορίων 8ί συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

2. Στους υπαγόμενους στην παρούσα περ. I χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

α) Γάμου ποσοστού 10%, όπως ορίζεται για τους ανωτέρω διανομείς

β) Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχιακής απασχόλησης ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.

γ) Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους. Το ως άνω επίδομα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειμένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

δ) Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους μαγείρους βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου, ποσοστού 10%. Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων.

ε) Ταμειακό επίδομα ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.

4.Β. Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων ης περίπτωσης II (καφενεία κ.λπ.)

1. Οι ως άνω βασικοί μισθοί προσαυξάνονται δι΄ επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διαφορετικούς εργοδότες σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών, υπολογιζόμενων από της το πρώτον

ασκήσεως του επαγγέλματος εις οιασδήποτε ειδικότητας των καταστημάτων της περ. II.

2. Στους χαρακτηριζομένου ς από τον εργοδότη ως υπευθύνους διευθυντές ή αγορανομικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού τους, ο οποίος δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού μηνιαίου μισθού του μπάρμαν από 1.6.2023.

3. Επί των παραπάνω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα εξής επιδόματα:

α) Γάμου 10%, όπως ορίζεται ανωτέρω προκειμένου για τους διανομείς.

β) Ανθυγιεινής εργασίας: Στους μισθωτούς των καταστημάτων της περ.ΙΙ τούς απασχολουμένους με την παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων ως και εις τούς πλύντας οιουδήποτε σκεύους τούς απασχολουμένους εις οιονδήποτε διακεκριμένον χώρον, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός με τον χώρον εψήσεως και παρασκευής χορηγείται το υπό της υπ΄ αρ. 75/1980 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού 10% κατά τις διακρίσεις και προϋποθέσεις της άνω απόφασης.

γ) Ταμειακό επίδομα Ταμία 5% από 1/6/2023.

δ) Τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 6%, 10%, 15% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.

4. Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόματα γάμου, ποσοστού 10% και τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 6%, 10% και 15%, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

5. Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ποσοστού 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετιών δικαιούνται και οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περίπτωσης ii (υπολογιζόμενου επί του συμβολικού μηνιαίου μισθού τους).

6. Στον καθαριστή των καταστημάτων της περίπτωσης ii χορηγούνται όσα επιδόματα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστημάτων.

4.Γ. Ρυθμίσεις για τα επιδόματα τόσο του προσωπικού της περίπτωσης i όσο και του προσωπικού της περίπτωσης ii.

1. Η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της περίπτωσης 1 των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συμπεριλαμβανομένων, για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας εξευρίσκεται με βάση τα προβλεπόμενα νόμιμα στοιχεία.

2. Το πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος τουριστικής εκπαίδευσης εφ΄ όσον αποδεδειγμένα το γνωστοποιεί ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβές αντίγραφο του γνωστοποιημένου πτυχίου, ή με αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιμελητή.

3. Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 19040/1981 και σύμφωνα με το προσάρτημα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012.

4. Το επίδομα αδείας χορηγείται σύμφωνα με τον Ν. 4504/1966 ( άρθρο 3 παρ.16 .).

5. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας. 6. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5.

I. Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Καθιερώνεται, πέραν των μέχρι τώρα προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμη ημέρα η Καθαρά Δευτέρα. Για τις παραπάνω αργίες όσοι μισθωτοί εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νομίμου ημερομισθίου τους κατά 75%.

2. α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει- αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

δ. Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποφασίζουν ότι οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα δεν θα υπολείπονται του καθορισμένου εκάστοτε κατώτατου μισθού είτε μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) είτε με άλλον τρόπο, (π.χ. ΥΑ).

ε. Η προσαύξηση των αποδοχών σε περίπτωση εργασίας άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

3. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες ετησίως (εποχιακές), υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό, το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση για να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί η σχετική γραπτή ειδοποίηση - δήλωση του προς τον εργοδότη να αποσταλεί είτε στη διεύθυνση του τελευταίου τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του εργοδότη, η οποία πρέπει να αποσταλεί μέχρι την 20η Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο. Για να είναι έγκυρη η άνω γραπτή δήλωση του εργαζόμενου, πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή στον εργοδότη κατά τα ανωτέρω, μέσω της οικείας οργάνωσής του εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης στο ταχυδρομείο για συστημένη αποστολή. Ο εργαζόμενος καλούμενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους, αντίστοιχα. Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

4. Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήματα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α΄ κατηγορίας, πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήματα Α΄ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α΄ κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους, μπορεί να απασχολείται ένας μαιτρ.

5. Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων-μαγειρισσών από την Γ΄ στην Β΄ και από την Β΄ στην Α΄ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την/τις σχετικές ασφαλιστικές βεβαιώσεις. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α" Μάγειρας.

6. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).

7. Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.

8. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα (περίπτωση I και II) έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΙΙ. Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις (για το προσωπικό της περίπτωσης I)

1. Σε όλο το προσωπικό της περίπτωσης I παρέχεται, πέραν του μισθού, υποχρεωτικώς τροφή με άρτο (γεύμα ή δείπνο) από τα σερβιριζόμενα από τον κατάλογο του καταστήματος είδη. Αυτή πρέπει να είναι επαρκής και καθαρή, χορηγείται δε δύο φορές κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου, εφ΄ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ. Σε περίπτωση που κάποια καταστήματα δεν παρέχουν τροφή στο προσωπικό τους για οιονδήποτε λόγο, θα καταβάλλουν στο προσωπικό την αξία της ως άνω τροφής υπολογιζόμενης εκάστοτε στην τιμή κόστους αγοράς του καταστήματος.

2. Στους μαγείρους και ψήστες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια και ποδιά, στο δε λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

(για το προσωπικό της περίπτωσης ii)

1. Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν σερβιτόρους σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.

2. Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρη χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος γάντια και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους εφ΄ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της συνηθισμένης (άσπρη μπλούζα/πουκάμισο - μαύρο παντελόνι), τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός. Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Άρθρο 6. ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την κήρυξη της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, καθόσον η κήρυξη αυτή θα είναι προς όφελος των μελών αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 7. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμο, διάταγμα, υ.α., συλλογική ρύθμιση, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 8. Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Μαρτίου 2023 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2025.


Δείτε την ΠΚ 11/2023 στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΣΕ, Κλάδος > Εστίαση, επιχείρηση τουριστικών, κλαδική ΣΣΕ, ΣΣΕ Επισιτιστικών