12/04/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Εργαζόμενη διατελούσα σε άδεια μητρότητας ή σε ειδική άδεια (εξάμηνη) του ΟΑΕΔ, απασχολούμενη σε επιχείρηση που παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής

Σύµφωνα µε την παρ. 5 περ,. β’ του δέκατου τρίτου άρθρου της ΠΝΠ της 14.03.2020 από τον ειδικό µηχανισµό στήριξης εξαιρούνται όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόµιµη άδεια. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενες που βρίσκονται στην άδεια µητρότητας ή στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δεν δικαιούνται την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, καθώς λαµβάνουν για το διάστηµα αυτό επιδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα και συμπληρωματική παροχή μητρότητας από τον ΟΑΕΔ (βλέπε Φ.40021/οικ.32177/1357/2020).

Κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση.

Όσον αφορά τον εργοδότη, εφ’ όσον η επιχείρηση του παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής και εργαζόμενη που απασχολεί βρίσκεται σε άδεια μητρότητας ή κάνει χρήση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θέσει την εργασιακή της σχέση σε αναστολή με το αιτιολογικό ότι διατελεί σε νόμιμη άδεια, δεν καταβάλει στην περίπτωση αυτή τις αποδοχές του ενός μηνός ή του μισού μήνα των άρθρων 657 και 658 ΑΚ . Στην περίπτωση αυτή ο ΟΑΕΔ θα καλύψει μέσω των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας και τις αποδοχές του μισού μήνα ή του ενός μήνα του ανυπαιτίου κωλύματος. Προς τούτο αναμένεται να εκδοθεί από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σχετική Εγκύκλιος οδηγία.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εξάμηνο ΟΑΕΔ, Αναστολή λειτουργίας, Εξάμηνη άδεια, μητρότητα, Κορωνοϊός, Αποζημίωση ειδικού σκοπού, Αναστολή σύμβασης