18/02/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Υπόδειγμα υπομνήματος προς το τ.ΙΚΑ – ΕΦΚΑ σε περίπτωση μη λειτουργίας επιχείρησης λόγω χιονόπτωσης και μη καταβολής του ημερομισθίου της ημέρας αυτής

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτούργησε λόγω ανωτέρας βίας και οι εργαζόμενοι της δεν προσήλθαν στην εργασία τους για το ίδιο γεγονός, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 380 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «αν η παροχή από ένα από τους συμβαλλόμενους (εργοδότη ή μισθωτό) είναι αδύνατη συνεπεία γεγονότος για το οποίο δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος από τους συμβαλλόμενους της αντιπαροχής» (δηλαδή υπάρχει κοινή απαλλαγή).

Στο πλαίσιο αυτό, αν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης (άρθρο 657 Αστικού Κώδικα).

Αντίθετα, όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του εργοδότη προσπάθεια λόγω ανωτέρας βίας (εν προκειμένω λόγω πυκνής χιονόπτωσης), δεν οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης στον εργαζόμενο.

Για κατοχύρωση της επιχείρησης, έναντι του τέως ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και για την αποφυγή επιβολής ασφαλιστικών εισφορών στο μελλοντικό έλεγχο του ασφαλιστικού ιδρύματος, στην περίπτωση που δεν λειτούργησε την 16η Φεβρουαρίου 2021, προτείνεται η υποβολή υπομνήματος στο οικείο υποκατάστημα ΕΦΚΑ, στο οποίο να αναφέρεται ότι:

«Η επιχείρηση (το υποκατάστημα) ……………………. με ΑΦΜ ………………………… και ΑΜΕ …………………………………. που εδρεύει επί της οδού …………………………….. στην πόλη ……………………………. δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει την 16η Φεβρουαρίου 2021, παρά την καταβληθείσα από μέρους του εργοδότη προσπάθεια να ανοίξει την επιχείρηση (το υποκατάστημα), λόγω ανωτέρας βίας και ειδικότερα λόγω πυκνής και έντονης χιονόπτωσης κατά την ημέρα αυτή στη συγκεκριμένη περιοχή, οπότε και δεν οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης στους εργαζόμενους της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 380 του Αστικού Κώδικα (που κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 456/1984) σύμφωνα με το οποίο «αν η παροχή από ένα από τους συμβαλλόμενους (εργοδότη ή μισθωτό) είναι αδύνατη συνεπεία γεγονότος για το οποίο δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος από τους συμβαλλόμενους της αντιπαροχής».

Αν υπάρχει και φωτογραφικό υλικό του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που να το αποδεικνύει (την έντονη και πυκνή χιονόπτωση), θα πρότεινα να διατηρηθεί, για να είναι διαθέσιμο προς επίδειξη σε μελλοντικό έλεγχο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ανωτέρα βία, ακραία καιρικά φαινόμενα, Χιονόπτωση