16/10/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Πότε η εργασία κατά το Σάββατο ως έκτη ημέρα κατά παράβαση του πενθημέρου αποτελεί υπερωρία και πως αμείβεται

Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (άρθρο 8 του Ν.3846/2010).

Σημειώνεται ότι η μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου αποτελεί υψηλή παράβαση με πρόστιμο ανά θιγόμενο από 800 έως 950 ευρώ (Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31.12.2019, όπως ισχύει).

Κατά τη νομολογία των δικαστηρίων, η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας αναπαύσεως και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αναπαύσεως λόγω εξαντλήσεως της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όπου ισχύει η τελευταία, απαγορευμένη από κανόνες δημοσίας τάξεως, καθίσταται παράνομη και συνεπώς είναι άκυρη (Έγγρ. 3251/95/17-3-2017).

Η εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή ή το Σάββατο, ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εκτός εάν στην τελευταία περίπτωση υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης, που είναι το οκτάωρο (Α.Π. 288/2018, Α.Π. 314/2017, Α.Π. 899/2017, Α.Π. 53/2015, Α.Π. 526/2013).

Όπως προαναφέρθηκε, η εργασία κατά την έκτη ημέρα επί πενθημέρου είναι παράνομη και συνεπώς άκυρη. Έτσι, κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ΄ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη). Σύμφωνα με τις αποφάσεις 615/2008 του Αρείου Πάγου και 43/2015 του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, η ενδεκάωρη εργασία ενός εργαζόμενου το Σάββατο ως έκτη ημέρα κατά παράβαση του πενθημέρου, δεν συναριθμείται με την απασχόληση των εργασίμων ημερών για τον προσδιορισμό της εβδομαδιαίας απασχολήσεως του εργαζόμενου και δεν αποτελεί υπερεργασία, αλλά αποτελεί παράνομη υπερωρία κατά το μέρος που υπερβαίνει το ημερήσιο ωράριο των οκτώ ωρών, ήτοι κατά 3 ώρες. Για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% ( παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3385/2005 , όπως ισχύει). Στην περίπτωση αυτή βέβαια, ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θεωρείται το ήδη προσαυξημένο ωρομίσθιο κατά 30%.

Παράδειγμα: Έστω μισθωτός (έμμισθος) ο οποίος απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και επί 8ωρο ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο μικτός μηνιαίος μισθός (καταβαλλόμενος) του υπόψη εργαζομένου είναι 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο υπόψη εργαζόμενος απασχοληθεί, για παράδειγμα, τον μήνα Οκτώβριο ένα (1) Σάββατο ως έκτη ημέρα και για 10 ώρες, κατά παράβαση του πενθημέρου, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, η αμοιβή του θα υπολογιστεί ως εξής:

Καταβαλλόμενο ημερομίσθιο = 1.000 /25 = 40 €

Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο = 1.000 x 0,006 = 6 € ή 1.000/25 x 6/40 = 6 €

Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για την παράνομη εργασία κατά την έκτη ημέρα = 6 + 6 x 30% = 7,80 € ή 6 x 1,3 (130%) = 7,80 €

Αμοιβή εργασίας κατά το Σάββατο = 8 ώρες x 6 (ωρομίσθιο) x 1,3 (130%) = 62,40 €

ή 8 ώρες x 7,80 = 62,40 €

Ώρες παράνομης υπερωρίας = (2 ώρες x 7,80) x 180% = 28,08 €

Συνολική αμοιβή για τις 10 ώρες εργασίας κατά το Σάββατο = 62,40 + 28,08 = 90,48 €comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασία κατά την έκτη μέρα, Υπερωρία, Απασχόληση το Σάββατο