25/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ηλεκτρoνικά βιβλία: Η εφαρμογή myData προστέθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Η εφαρμογή "myData - Ηλεκτρονικά βιβλία" προστέθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Από το menu Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις δίνεται πρόσβαση στην εφαρmογή.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ακολουθεί το μήνυμα της ΑΑΔΕ που αναφέρει:

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε να δείτε το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής σας, να επιλέξετε την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή σας.

Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της Φόρμας Εγγραφής μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων στο myDATA REST API την διεπαφή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την διαβίβαση των παραστατικών.


Οι επιλογές του χρήστη είναι:Στηνμ επιολογή "Συνοπτικό βιβλίο" εμφανίζεται η εικόνα των συναλλαγών ανά χρονική περίοδο με τα στοιχεία της Καθαρής αξίας της συναλλαγής, προοδευτικό υπόλοιπο εσόδων - εξόδων, ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι, Λοιποί φόροι, Φόροι Χαρτοσήμου, Τέλη, Κρατήσεις, Έσοδα/Έξοπδα τρίτων με αντίστοιχα σύνολα για έσοδα και έξοδα.Στην επιλογή "Αναζήτηση Παραστατικών" εμφανίζονται κριτήρια αναζήτησης παραστατικών με βάση την κατάσταση παραστατικού (Χαρακτηρισμένο, μη χαρακτηρισμένο, Οριστικοποιημένο, έχει απορριφθεί), τον ΜΑΡΚ, την ημερομηνία έκδοσης, την εγκατάσταση, τη σειρά παραστατικού, την επιλογή Εκδότης/ Λήπτης, τον ΑΑ παραστατικού και τον ΑΦΜ λήπτη.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
myDATA