02/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ο χρόνος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας δεν επηρεάζει την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας

Το θέμα σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας στην ετήσια κανονική άδεια, καθώς και στο επίδομα αδείας που δικαιούνται οι μισθωτοί, έχει ταλαιπωρήσει αρκετούς συναδέλφους.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όπως έχουμε απαντήσει και μέσω της υπηρεσίας ‘’Komvos’’ της Epsilon Net, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησης του μισθωτού, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει απόσχει ή απέχει από την απασχόλησή του για ασθένεια βραχείας διάρκειας, στράτευση, απεργία, ανταπεργία ή ανώτερη βία δεν εξομοιώνονται με χρόνο μη απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας. Από τη διάταξη αυτή, αλλά και από τη γενικότερη διάταξη του άρθρου 667 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις όπου ο μισθωτός δεν απέχει από την απασχόλησή του για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες πιο πάνω αιτίες, αλλά απουσιάζει χωρίς δικαιολογία ή με την πρόφαση της συμμετοχής του σε απεργία, που δεν είναι νόμιμη, καταλογίζεται ο χρόνος της απουσίας του αυτής στη διάρκεια της αδείας του, από την οποία αφαιρείται (Α.Π. 7/2019).

Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 ορίζει ότι:

«Διά τον υπολογισμόν του, περί ου ανωτέρω, χρόνου απασχολήσεως, τα διαστήματα, καθ΄ α ο μισθωτός απέσχεν ή απέχει της απασχολήσεώς του παρά τη υπόχρεη επιχείρηση, λόγω βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθενείας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας, δε θεωρούνται ως χρόνος μη απασχολήσεως ουδέ συμψηφίζονται προς τας ημέρας αδείας, ων ούτοι δικαιούνται.».

Βάσει της ανωτέρω διάταξης και δεδομένου ότι ο χρόνος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εξομοιώνεται με γεγονός ανωτέρας βίας, ο χρόνος αυτός της αναστολής θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας, καθώς και του επιδόματος αδείας.

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη (16/4/2020) είχε πραγματοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για το σύνολο των έκτακτων νομοθετικών μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του Covid-19 στη χώρα μας με εισηγητές, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι, σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας στην ετήσια άδεια, απάντησαν ότι το χρονικό διάστηµα της αναστολής των συµβάσεων εργασίας λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της ετήσιας άδειας, ως χρόνος απασχόλησης, και συνεπώς η άδεια χορηγείται κανονικά σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και µε βάση την ηµεροµηνία πρόσληψης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα Αδείας, Ετήσια άδεια, Κορωνοϊός, Αναστολή σύμβασης