17/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ρύθμιση 120 δόσεων στην εφορία, τα βασικά σημεία και προβληματισμοί

Ο νόμος των 120 δόσεων είναι πλέον γεγονός, μέσω του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και δημοσιεύθηκε σήμερα (Ν. 4611/2019). Έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμόδιων υπουργών, από εβδομάδα θα είναι έτοιμες οι σχετικές εφαρμογές, λεγόμενες πλέον και πλατφόρμες, στις οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά οι σχετικές αιτήσεις.

Το γεγονός της ετοιμότητας των εφαρμογών το επιβεβαίωσε και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κος Κουρμούσης, σε σχετική ενημέρωση που έκανε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μάλιστα ανέφερε ότι η εφαρμογή για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι έτοιμη από τις αρχές του χρόνου και το μόνο που εκκρεμούσε ήταν η σχετική νομοθεσία.

Επίσης, μας απάντησε σε έναν από τους προβληματισμούς του άρθρου της προηγούμενης εβδομάδας, ο οποίος είχε να κάνει με το εάν θα περιλαμβάνονται στη ρύθμιση οι οφειλές που θα προκύψουν από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι όταν γίνει η εκκαθάριση, θα δίνεται η επιλογή στον αιτούντα να συμπεριλάβει και τις οφειλές αυτές με σχετική επιλογή, δεδομένου ότι τυπικά δεν θα είναι ληξιπρόθεσμες, αφού θα βεβαιωθούν σε πέντε δόσεις. Το πότε βέβαια θα γίνει η εκκαθάριση αυτή και τι θα κάνει ο επαγγελματίας μέχρι τότε, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο…

Στο σημερινό άρθρο, όπως είχαμε υποσχεθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, θα αφιερωθούμε στη ρύθμιση που αφορά τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Όπως θα διαπιστώσετε και παρακάτω, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει την ιδιαιτερότητα, σε σχέση με αυτή των ασφαλιστικών ταμείων, να διαχωρίζει αρκετά τα φυσικά από τα νομικά πρόσωπα, όσον αφορά τον αριθμό των δόσεων που θα λάβουν.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά :

1. Οφειλές που εντάσσονται

Εντάσσονται οι βεβαιωμένες οφειλές των φυσικών, αλλά και νομικών προσώπων προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31.12.2018.

2. Αριθμός δόσεων - ελάχιστο ποσό

2.1 Φυσικά πρόσωπα

Το ποσό της ελάχιστης δόσης, άρα κατ’ επέκταση και του αριθμού των δόσεων, που θα μπορούν να λάβουν τα φυσικά πρόσωπα θα εξαρτάται από το πραγματικό εισόδημα που δήλωσαν στη φορολογική δήλωση έτους 2017, από κάθε πηγή. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω των 30 ευρώ, καθώς επίσης και ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.

Η ελάχιστη δόση που μπορούν να λάβουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ είναι τα 30 ευρώ, σε κάθε περίπτωση.

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα το 2017 άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρμόζεται ο πίνακας που βάση αυτού θα υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια δόση που δύναται να καταβάλει ο οφειλέτης.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

10.001,00

15.000,00

4%

15.001,00

20.000,00

6%

20.001,00

25.000,00

8%

25.001,00

30.000,00

10%

30.001,00

50.000,00

12%

50.001,00

75.000,00

15%

75.001,00

100.000,00

20%

100.001,00

ΑΝΩ

25%

Η εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών γίνεται κλιμακωτά και θα αφορά το συγκεκριμένο κλιμάκιο του εισοδήματος. Επίσης οι συντελεστές μειώνονται κατά 1% όταν ο οφειλέτης έχει ένα προστατευόμενο τέκνο, 2% όταν έχει δύο προστατευόμενα τέκνα και 3% όταν έχει τρία και άνω.

2.2 Νομικά πρόσωπα

Εδώ εφαρμόζεται κάτι εντελώς διαφορετικό και άδικο σε σχέση με αυτά των φυσικών προσώπων. Τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως μορφής και εισοδήματος, μπορούν να λάβουν έως 24 δόσεις για οφειλές από τακτική αιτία και έως 36 δόσεις για οφειλή από έκτακτη αιτία. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σύνδεσμοι, κ.λπ. ), τα οποία θα μπορούν να λάβουν ρύθμιση σε έως 120 δόσεις. Ελάχιστο ποσό δόσης και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι τα 30 ευρώ.

3. Ευεργετικές δυνατότητες - μειώσεις

3.1 Φυσικά πρόσωπα

Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής, δίνεται ολική έκπτωση των προσαυξήσεων και των τόκων που έχουν επιβληθεί έως σήμερα.

Σε περίπτωση επιλογής δόσεων, υπάρχουν μειώσεις προσαυξήσεων και τόκων εάν επιλεγεί αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις από τις μέγιστες που προβλέπει η φορολογική διοίκηση, σε συνάρτηση με το ποσοστό απομείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

Το ποσό μείωσης υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ως εξής:

 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 20%, έκπτωση 15%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 30%, έκπτωση 25%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 40%, έκπτωση 35%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 50%, έκπτωση 45%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 60%, έκπτωση 55%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 70%, έκπτωση 75%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 80%, έκπτωση 85%
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 90%, έκπτωση 90%

3.2 Νομικά πρόσωπα

Στα νομικά πρόσωπα προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Για τις τακτικές οφειλές χορηγείται μείωση :

 • Για εφάπαξ πληρωμή, ολική αφαίρεση προσαυξήσεων
 • Για 2- 6 δόσεις, 80%
 • Για 7-12 δόσεις, 60%
 • Για 13-18 δόσεις, 40%
 • Για 19-22 δόσεις, 20%
 • Για 23-24 δόσεις δεν δίνεται έκπτωση προσαυξήσεων

Για τις έκτακτες οφειλές χορηγείται μείωση :

 • Για εφάπαξ πληρωμή, ολική αφαίρεση προσαυξήσεων
 • Για 2-6 δόσεις, 85%
 • Για 7-12 δόσεις, 70%
 • Για 13-18 δόσεις, 60%
 • Για 19-24 δόσεις, 40%
 • Για 25-30 δόσεις, 20%
 • Για 31-34 δόσεις, δεν δίνεται έκπτωση προσαυξήσεων

4. Επιτόκιο ρύθμισης

Στο τελικό ρυθμιζόμενο ποσό που θα περιλαμβάνει το αρχικό κεφάλαιο και τις προσαυξήσεις, μετά τις ανάλογες μειώσεις, θα επιβάλλεται ετήσιος τόκος ύψους 5%. Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

5. Καταληκτική ημερομηνία αίτησης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 28/6/2019 ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

6. Πλεονεκτήματα ρύθμισης

 • Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
 • Αναστολή λήψης μέτρων είσπραξης και διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.
 • Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης.
 • Το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου, σε περίπτωση που η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Απώλεια της ρύθμισης και συνέπειες.

Η ρύθμιση χάνεται όταν :

 • Δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης.
 • Δεν πληρωθούν ή δεν τακτοποιηθούν εντός δύο μηνών οι νέες οφειλές που θα βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής της ρύθμισης.
 • Δεν υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ εντός τριών μηνών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής τους.

Όπως συμβαίνει και στη ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων, σε περίπτωση που η ρύθμιση χαθεί, τα μέτρα είσπραξης που έχουν ανασταλεί επανέρχονται, όπως επανέρχονται επίσης και τα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τις προσαυξήσεις στην αρχική τους μορφή.

Παρατηρώντας τις προϋποθέσεις παραμονής της ρύθμισης σε ισχύ, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και σε αυτήν την περίπτωση άμεση συσχέτιση με την από εδώ και στο εξής εικόνα του φορολογούμενου. Το περιθώριο των δύο μηνών που δίνεται, μπορεί να είναι σχετικά μεγάλο, όμως, από την άλλη πλευρά, η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα επαρκεί, κάτι που έχει αποδειχθεί και στην πράξη, δεδομένου ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχώς πολλαπλασιάζονται.

Επίσης, κλείνοντας, θα εκφράσουμε την απορία για το τι μπορεί να σημαίνει η έκφραση «ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2018»…

Η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να μπει στη ρύθμιση;

Επίσης, όσοι φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2018 και κοινοποιήθηκαν μετά, θα μπορούν να μπουν στη ρύθμιση;

Διαβάζοντας αναλυτικά τον νόμο καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούν να ενταχθούν, ενώ ξεκάθαρα θα έπρεπε να μπορούν να ενταχθούν, όπως μας διαβεβαιώθηκε ότι θα γίνεται με τις εκκαθαρισμένες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών.

Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε μετά τις σχετικές Εγκυκλίους…

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οφειλές σε εφορία, Ηλεκτρονική πλατφόρμα, Ρύθμιση 120 δόσεων