20/03/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για τον νέο τρόπο υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 με τις οποίες καθορίζεται ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

Απόφαση Α.1099/2019

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Β1

Απόφαση Α.1100/2019

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.

Παραρτήματα

Α1

Α2

Α3

Παράρτημα Β

Παράρτημα Β1

Απόφαση Α.1101/2019

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013

Παραρτήματα

Παράρτημα Α1

Παράρτημα Α2

Παράρτημα Β

Παράρτημα Β1comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μερίσματα, Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Εισφορά Αλληλεγγύης, Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, Εισόδημα από συντάξεις