30/08/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η ευθύνη της αιτιολόγησης των μη εκπιπτόμενων δαπανών βαρύνει τον ελεγκτή

Σε ενδικοφανή προσφυγή που άσκησε επιχείρηση και ζητούσε την ακύρωση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος με την οποία μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου εισοδήματος προς επιστροφή στην εταιρεία κατόπιν προσθήκης λογιστικών διαφορών στα καθαρά κέρδη, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε θετικά και ακύρωσε την συγκεκριμένη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου λόγω ελαττωματικής αιτιολογίας (ελλιπούς, πλημμελούς και αντιφατικής).

Στο άρθρο 28 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. … Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση νια τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».


Δείτε την απόφαση στην online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκπιπτόμενες Δαπάνες, Φορολογικός έλεγχος, λογιστική διαφορά