03/04/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εγκύκλιος σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 1/2018 με θέμα «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας από φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Ενότητα Α. - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καταγραφή αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου .

Αναφορικά με τον τρόπο ανανέωσης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καταχώρησης των στοιχείων αυτών στο ΟΠΣΠΑ και μεταφοράς των φυσικών φακέλων αδειοδότησης, από τους αρμόδιους – κατά περίπτωση – φορείς διευκρινίζουμε τα εξής :

Οι αρμόδιοι φορείς για την έκδοση και ανανέωση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου ορίζονται σαφώς στα άρθρα 8 (παραγωγοί πωλητές) και 18 (επαγγελματίες πωλητές) του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).

Αναλυτικά :

Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (άρθρο 8)

(Φυσικά πρόσωπα) :

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.

Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

(Αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) :

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 121 ν. 4512/2018).

(Φυσικά πρόσωπα ) :

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.

Για τις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι, πολλοί φάκελοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου, είτε εξακολουθούν να βρίσκονται στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες (παλιές Νομαρχίες), είτε σε Δήμο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις, προτείνεται όπως οι κατά νόμο αρμόδιοι φορείς να υιοθετήσουν τις κάτωθι ενέργειες, όσον αφορά στις ανανεώσεις αδειών, κατά περίπτωση.

Γενική αρχή είναι η ενέργεια να γίνεται από το φορέα στον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις ανανέωσης με στόχο την όσο το δυνατόν απλούστευση της διαδικασίας και την διευκόλυνση των πολιτών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στην Online Τράπεζαcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπαίθρια εμπορική δραστηρότητα