23/03/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Θέματα που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες

Σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με δύο θέματα τα οποία οι συνάδελφοι λογιστές - φοροτέχνες θα τα βρουν μπροστά τους τις επόμενες ημέρες και που αφορούν τόσο τους ίδιους, όσο και τους πελάτες τους.

1. ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι:

Παρασκευή 30.03.2018 & Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό της Τράπεζας, ωστόσο δε θα διενεργούνται συναλλαγές με ημερομηνία αξίας από 30.03.2018 έως και 02.04.2018.

Σύμφωνα με αυτό, όσες πληρωμές γίνουν μεταξύ των ημερών Παρασκευή 30/3 - Δευτέρα 2/4 θα εμφανιστούν στο σύστημα της τράπεζας ότι έγιναν στις 3/4/2018, είτε γίνουν μέσω e-banking, είτε γίνουν στο ταμείο της τράπεζας.

Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, είναι όμως η πρώτη φορά που το Πάσχα των Καθολικών συμπίπτει με την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπου υπάρχουν οι πληρωμές τόσο προς τη ΔΟΥ, όσο και προς τον ΕΦΚΑ.

Ως εκ τούτου, όλες οι πληρωμές (Ρυθμίσεις οφειλών, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΦΠΑ, κ.λπ.) που θα πρέπει να γίνουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Μαρτίου, για να είναι εμπρόθεσμες θα πρέπει να γίνουν έως τις 29/3.

Εάν γίνουν μετά, θα υπάρχει η επιβάρυνση με προσαυξήσεις του εκπροθέσμου, αφού θα φαίνεται ότι έγιναν στις 3/4 και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο για την κάθε ρύθμιση.

Η Α.Α.Δ.Ε. λοιπόν, θα πρέπει να πάρει θέση κι άμεσα να ενημερώσει τους φορολογούμενους ότι δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι ή δεν θα χάσουν τη ρύθμισή τους, έστω κι εάν πληρώσουν Παρασκευή 30/3.

Το επισημαίνουμε αυτό διότι προβλέπουμε άμεσα προστριβές των φορολογουμένων με τη Φορολογική Αρχή.

2. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αυτοί είναι αορίστου, είτε ορισμένου χρόνου, έχουν κατοχυρώσει και δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους το Δώρο του Πάσχα.

Για να υπολογιστεί το ποσό που πρέπει να λάβουν ως Δώρο, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας το εάν αυτοί αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Πάσχα σύμφωνα με τον νόμο οφείλεται σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται από την 1/1/2018, έως 30/4/2018.

Σε περίπτωση λοιπόν που ο εργαζόμενος έχει εργαστεί τους τέσσερεις αυτούς μήνες, δικαιούται να λάβει, εάν είναι μισθωτός μισό μηνιαίο μισθό, εάν είναι ημερομίσθιος 15 ημερομίσθια, ενώ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί μικρότερο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει αναλογία του Δώρου Πάσχα.

Για να υπολογίσουμε την αναλογία αυτή, εάν αμείβεται με μισθό δικαιούται ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες που διαρκεί η σχέση εργασίας, ενώ εάν είναι ημερομίσθιος, δικαιούται ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες που διαρκεί η σχέση εργασίας.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το Δώρο έως και τη Μ. Τετάρτη, χωρίς αυτό βέβαια να απαγορεύει και την πληρωμή του προγενέστερα και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το Δώρο δεν μπορεί να πληρωθεί σε είδος, αλλά πάντοτε σε χρήμα.

Όπως είναι γνωστό και στο Δώρο του Πάσχα υπάρχει παρακράτηση Φ.Μ.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Δώρου συνυπολογίζεται:

α. η απουσία από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό

β. εάν ο εργαζόμενος έχει ασθενήσει στο χρονικό διάστημα 1/1 έως 30/4, ο εργοδότης θα του αφαιρέσει μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθενείας.

γ. εάν είναι σπουδαστής, φοιτητής, κ.λπ., συνυπολογίζονται οι ημέρες που έλαβε άδεια για να συμμετέχει στις εξετάσεις.

Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα δεν λαμβάνουμε υπόψιν:

α. τις ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απείχε από την εργασία του (αδικαιολόγητη απουσία, απεργία, άδεια χωρίς αποδοχές, κ.λπ.)

β. το 6μηνο προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ μετά τη λήξη της άδεια λοχείας

γ. τους σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται αποδοχές Δώρου (Απ.Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας)

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί μικρότερο χρονικό διάστημα από το προαναφερθέν λόγω λύσης της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται την αναλογία με βάση τις αποδοχές που είχε την τελευταία ημέρα της εργασίας του.

Για τον υπολογισμό του Δώρου, εκτός από τον μισθό ή το ημερομίσθιο, συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλου είδους παροχή εφόσον αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη, είτε τακτικά, είτε κατ’ επανάληψη.

Στη λογική αυτή, για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Για τον λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα λάβει το Δώρο προσαυξημένο κατά 0,04166 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, Δώρο Πάσχα θα λάβουν και οι άνεργοι που δικαιούνται το τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, από την 1/1 έως 30/4.

Και στην περίπτωση αυτή, οι άνεργοι του ΟΑΕΔ θα λάβουν σε χρήμα ποσό το οποίο είναι ίσο με το μισό του επιδόματος ανεργίας.

Σε περίπτωση που ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για διάστημα μικρότερο του προαναφερθέντος, τότε δικαιούται Δώρο Πάσχα ίσο με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιδόματα Εορτών, Δώρο Πάσχα