12/12/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Πρόσωπα που υπογράφουν την επιστολή διαβεβαιώσεων (παραστάσεων) διοίκησης που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 580 «έγγραφες διαβεβαιώσεις»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Αθήνα, Οκτώβριος 2017

Πρόσωπα που υπογράφουν την επιστολή διαβεβαιώσεων (παραστάσεων) διοίκησης που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 580 «έγγραφες διαβεβαιώσεις».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Την επιστολή παραστάσεων διοίκησης πρέπει να υπογράψει πέραν του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και ο υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (εξωτερικός Λογιστής);

Μπορεί να την υπογράψει άλλος εξωτερικός συνεργάτης που είναι αρμόδιος για οικονομικά θέματα της εταιρείας;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 580, σε σχέση με την επιστολή παραστάσεων διοίκησης, προβλέπονται τα εξής:

«Α2. Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητούνται από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη δομή διακυβέρνησης της οντότητας και τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς. Ωστόσο, η διοίκηση (παρά οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση) είναι συχνά το υπεύθυνο μέρος. Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις μπορεί, για το λόγο αυτό, να ζητούνται από τον ανώτερο εκτελεστικό αξιωματούχο της οντότητας και από τον ανώτερο οικονομικό αξιωματούχο, ή από άλλα ισοδύναμα πρόσωπα στις οντότητες που δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους τίτλους. Σε ορισμένες περιστάσεις, ωστόσο, άλλα μέρη, όπως οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση, είναι επίσης υπεύθυνα για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.»

Κατά συνέπεια η επιστολή παραστάσεων θα πρέπει να υπογραφεί και από το πρόσωπο που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις, ως υπεύθυνος για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΠΕ, ΣΟΛ