20/07/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εξαίρεση υποχρέωσης χρήσης POS για συναλλαγή αποκλειστικά προς επιχειρήσεις

Σε μια εβδομάδα, στις 27 Ιουλίου, λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική εγκατάσταση POS για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που ορίζει η ΚΥΑ 45231/27-04-2017 και ακόμα υπάρχουν θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους λογιστές όσον αφορά την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016.

Ιδιαίτερα, υπήρξε προβληματισμός για την υποχρέωση των επιτηδευματιών που συναλλάσσονται αποκλειστικά με επιχειρήσεις. Σχετικά στάλθηκε και επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου για εξαίρεση των προσώπων αυτών.

Η διατύπωση της παρ.1 της ΚΥΑ ορίζει ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016, (Α΄ 240).»

Με τον όρο καταναλωτής σύμφωνα με την περ. α΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751. Η παραπομπή στην περίπτωση του Κανονισμού είναι τυπική, δεν προσθέτει στην ουσία, καθώς η διατύπωση είναι ίδια (ως «καταναλωτής» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών πληρωμής που καλύπτει ο παρών κανονισμός, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα).

Με βάση τα παραπάνω οι επιτηδευματίες που συναλλάσσονται αποκλειστικά με επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 62 του Ν.4446/2016. Για την επιβεβαίωση της ερμηνείας, το e-forologia επικοινώνησε με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης που συμφώνησαν και χαρακτηριστικά ανέφεραν: η διάταξη αναφέρεται σε συναλλαγές b2c (business-to-consumer) και όχι b2b (business-to-business), δηλαδή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις προς εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχειρήσεις, Πλαστικό χρήμα, Πληρωμές, Επιτηδευματίες, POS