17/03/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ζητείται επειγόντως γαμπρός (ή νύφη)!

σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Δεδομένης της χθεσινής παράτασης της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, θεωρήσαμε χρήσιμο να επαναφέρουμε ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 όπου ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής των τεκμηρίων με τη σημερινή τους μορφή.

Πριν από κάποια χρόνια είχε πέσει στα χέρια μας μία εφημερίδα αγγελιών που είχε την εξής αγγελία:

«Ζητείται γαμπρός ή νύφη με ανάλωση κεφαλαίου ή εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οποιασδήποτε ηλικίας και εμφάνισης, αμοιβή συζητήσιμη».

Η συγκεκριμένη αγγελία, όσο αστεία κι αν ακούγεται, παραμένει λογική και επίκαιρη μέχρι σήμερα, βάσει όλων αυτών που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ο Νόμος 4172/2013 αναφέρει ότι ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Άρα, εκτός από τον φορολογικό τρόπο υπολογισμού, υπάρχει και ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού βάσει τεκμηρίων.

Τα τεκμήρια, όπως αναλύονται στα άρθρα 31 και 32, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης αναλύονται ως εξής :

- Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.

- Τεκμήριο χρήσης ακινήτου (ιδιοκατοίκηση, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρούμενο) ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Τετ. Μέτρα

Τεκμήριο/ Τ.Μ

0-80

40

81-120

65

121-200

110

201-300

200

301 και άνω

400

Βοηθητικοί χώροι

40

Όταν το σπίτι είναι μονοκατοικία, το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%. Επίσης, όταν η τιμή ζώνης του σπιτιού είναι από 2.800 έως 4.999, υπάρχει αύξηση του συντελεστή κατά 40%, ενώ εάν είναι από 5.000 και άνω, η αύξηση του συντελεστή είναι 70%.

Εάν το σπίτι είναι δευτερεύουσα κατοικία, για παράδειγμα εξοχική κατοικία, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται όταν το σπίτι παραμένει κενό για όλο το έτος.

- Τεκμήριο χρήσης Ι.Χ. Το τεκμήριο υπολογίζεται βάσει του κυβισμού του αυτοκινήτου, αλλά και βάσει της παλαιότητας του αυτοκινήτου.

Για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. το τεκμήριο είναι 4.000 ευρώ, για αυτοκίνητα 1.200 κ.εκ. έως 2.000 κ.εκ. προστίθενται 600 ευρώ ανά εκατό κυβικά, για αυτοκίνητα 2.000 κ.εκ. έως 3.000 κ.εκ προστίθενται 900 ευρώ ανά εκατό κυβικά και για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.εκ. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά εκατό κυβικά. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 30% για αυτοκίνητα εξαετίας μέχρι δεκαετίας και κατά 50% για αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τη δεκαετία. Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται όταν το αυτοκίνητο είναι σε ακινησία.

Μεγάλη προσοχή βέβαια θα πρέπει να δοθεί στα εταιρικά αυτοκίνητα και ποιον βαραίνει το τεκμήριο, αφού υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση στους φορολογούμενους ότι κάνοντας το αυτοκίνητο εταιρικό γλιτώνουμε το τεκμήριο.

- Ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Το ποσό των διδάκτρων ανά έτος αποτελεί τεκμήριο για τον γονέα που τον βαραίνει το τέκνο.

- Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαίρεση προβλέπεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, έχει αναπηρία 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

- Τεκμήριο χρήσης σκάφους αναψυχής (βάρκας). Το τεκμήριο υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του σκάφους και είναι για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου μέχρι 5 μέτρα 4.000 ευρώ συν 2.000 ευρώ για κάθε μέτρο άνω των πέντε. Για κλειστά σκάφη με καμπίνα μέχρι 7 μέτρα μήκος 12.000 ευρώ, για 8 έως 10 μέτρα αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ το μέτρο, για 11 έως 12 αυξάνεται κατά 7.500 ευρώ το μέτρο, για 13 έως 15 μέτρα αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ το μέτρο.

Η τεκμαρτή δαπάνη χρήσης σκάφους μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό 15% εάν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% εάν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη. Επίσης, μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για ιστιοφόρο σκάφος ή είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο. Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για σκάφος το οποίο είναι χωρίς μηχανή και για αυτό που έχει δηλωθεί σε ακινησία στο λιμεναρχείο.

- Τεκμήριο για χρήση πισίνας. Το τεκμήριο χρήσης εξωτερικής πισίνας είναι 160 ευρώ το τετραγωνικό για πισίνα έως 60 τ.μ και 320 ευρώ για πισίνα που ξεπερνά τα 60 τ.μ. Εάν η πισίνα είναι εσωτερική τα ποσά διπλασιάζονται.

- Άλλα τεκμήρια. Τεκμήριο είναι η χρήση ανεμόπτερου, ελικόπτερου, αεροπλάνου, η χρήση υπερελαφρούς πτητικής αθλητικής μηχανής.

Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι τα εξής :

  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίκυκλων, σκαφών αναψυχής και γενικά μεταφορικών μέσων που δεν αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομής, κατασκευή πισίνας.
  • Πληρωμές δανείων κάθε είδους και πιστωτικών καρτών.
  • Οι δωρεές εφόσον ξεπερνούν τα 300 ευρώ και δεν αφορούν τον δημόσιο τομέα (νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους, προνοιακά ιδρύματα).
  • Η χορήγηση δανείων προς τον οποιονδήποτε.
  • Η δαπάνη αγοράς επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων καθώς και τα ποσά που δαπανήθηκαν για αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων.
  • Οι αγορές επενδυτικών προϊόντων και χρεογράφων γενικά.
  • Αγορά κινητών πραγμάτων που η αξία τους ξεπερνά τα 10.000 ευρώ συνολικά.

Όταν υπάρχει διαφορά, το φορολογητέο εισόδημα φορολογείται με την κλίμακα των επαγγελματιών ή με την κλίμακα των μισθωτών ή των αγροτών βάσει του άρθρου 34 του Νόμου 4172/2013. Όταν το αποτέλεσμα φορολογείται με την κλίμακα των επαγγελματιών, τα αποτελέσματα είναι τα γνωστά τραγελαφικά.

Εκτός από τον πολύ υψηλό φόρο, ο επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση χάνει το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας για 5 έτη.

Επίσης, λόγω φορολογητέου εισοδήματος, μία σειρά δικαιωμάτων και επιδομάτων χάνονται ή συρρικνώνονται, αφού αυτό αποτελεί βάση για τον υπολογισμό υπαγωγής και υπολογισμού τους, όπως για παράδειγμα το επίδομα τέκνων.

Τα τεκμήρια μπορούν να καλυφθούν από τα οικογενειακά εισοδήματα και από τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και αναγράφονται στη δήλωση (πώληση περιουσιακών στοιχείων, δωρεά, δάνειο, εφάπαξ σύνταξης κ.λπ.)

Όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν επαρκεί για να καλυφθεί το ποσό των τεκμηρίων, τότε θα πρέπει να γίνει μελέτη ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Εάν το κεφάλαιο δεν επαρκεί πάλι, μπορεί να αυξηθεί με συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδημάτων παλαιοτέρων ετών, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις αρχικές δηλώσεις, κάτι που επέτρεπε ο νόμος. Για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις και να δηλωθούν τόκοι καταθέσεων, μερίσματα, κέρδη από αγοραπωλησίες μετοχών και άλλα παρόμοια εισοδήματα, που μέχρι το 2011 η δήλωσή τους ήταν εθελοντική. Μάλιστα, μπορεί να γίνει χρήση του Νόμου 4446/2016, βάσει του οποίου αυτές οι δηλώσεις εάν υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου δεν επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο υποβολής.

Σε αυτό το σημείο ας θυμηθούμε την αγγελία που αναφέραμε στην αρχή, για όσους υποβάλουν φορολογική δήλωση μόνοι τους. Εάν βρουν ταίρι λοιπόν με υψηλό φορολογητέο εισόδημα ή υψηλή ανάλωση κεφαλαίου, λύνουν το πρόβλημα τους με τα τεκμήρια!!! Ειδικά τώρα με τα σύμφωνα συμβίωσης, τα θέματα μπορούν να λυθούν ακόμα ευκολότερα, αφού δεν θα πρέπει να γίνουν ούτε καν έξοδα γάμου!!!

Ζητείται επειγόντως γαμπρός ή νύφη με υψηλή ανάλωση κεφαλαίου λοιπόν…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τεκμήρια, Ανάλωση κεφαλαίου, Αντικειμενικές Δαπάνες, Δαπάνη διαβίωσης