11/11/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Θεοδώρα Τζάκρη, π. Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Πρόκληση – πρόσκληση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις να ρισκάρουν και να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία, ώστε να προσελκύσουν και ξένα κεφάλαια, απευθύνει η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Θεοδώρα Τζάκρη, μέσα από τη συνέντευξή της στο Epsilon7.

Υποστηρίζει πως στη χώρα μας υπάρχουν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες που δεν αξιοποιούνται ενώ στο ερώτημα αν είναι αποτρεπτική για τις επενδύσεις η υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων η κυρία Τζάκρη περνά στην «αντεπίθεση», κατηγορώντας την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων για «νόμιμη φοροαποφυγή», βάζοντας τις «απέναντι» από μισθωτούς και συνταξιούχους που σηκώνουν, όπως λέει, το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων.

Η κυρία Τζάκρη αναφέρει χαρακτηριστικά : «Νομίζω ότι είναι εντελώς άδικο να φορολογούμε φυσικά πρόσωπα μέχρι και το 60% του εισοδήματός τους και από την άλλη να διεκδικούμε όλο και λιγότερος φόρους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με διάφορους τρόπους «νόμιμης» φοροαποφυγής δεν συνεισφέρουν καθόλου στα φορολογικά σε σχέση με αυτό που κανονικά θα έπρεπε να συνεισφέρουν».

Η Υφυπουργός υποστηρίζει ότι το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων βελτιώνει και απαλείφει χρόνια προβλήματα, όπως τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των φορέων.

Προαναγγέλλει πως στις αρχές του 2017 θα προκηρυχθούν έξι νέα προγράμματα για την υποστήριξη της βιομηχανίας αξίας 404 εκ. ευρώ τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί.

Εκτιμά επίσης πως το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς θα προκαλέσει μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες, ενώ χαρακτηρίζει «στρατηγική επιλογή μακράς πνοής» τη στήριξη του κλάδου των Logistics, αναλύοντας τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε αυτή την κατεύθυνση.

E7 | Κυρία Τζάκρη πιστεύετε πως το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων μπορεί να περιορίσει δυσλειτουργίες και παθογένειες που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να επενδύσουν; Ποιοι κλάδοι της οικονομίας θα ωφεληθούν;

Το σχέδιο νόμου, που έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή, εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της ορθολογικής αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησής τους. Στοχεύει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας.

Το εγχείρημα αυτό ήταν απαραίτητο να λάβει χώρα άμεσα, καθώς το υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης στερείτο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, καθώς βασιζόταν πρωτίστως στην «εκ των προτέρων αδειοδότηση», με αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος αδειοδότησης. Προσπάθειες απλοποίησης που έγιναν με προηγούμενα νομοθετήματα έπεσαν στο κενό, είτε λόγω του αποσπασματικού τους χαρακτήρα, είτε λόγω του μεγάλου αριθμού ανεφάρμοστων προβλέψεων που περιείχαν.

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις βελτιώνονται και απαλείφονται χρόνια προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή και η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω α) της ουσιαστικής απλοποίησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, β) της εισαγωγής μεταρρυθμιστικών εργαλείων, γ) της πρόβλεψης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και δ) της δημιουργίας ενός απλού, σαφούς, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα ξεκίνησε με τρεις τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένα τον κλάδο της Βιομηχανίας Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών, τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τέλος τον κλάδο του Τουρισμού (τα τουριστικά καταλύματα). Μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των οικονομικών κλάδων, καθώς ο νόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει μελλοντικά τον οδηγό για την αδειοδότηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Η εξέταση του πλαισίου βασίστηκε στην αξιολόγηση του κινδύνου που δύναται να επέλθει από τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας και με βάση αυτή τη κατάταξη, κατηγοριοποιήθηκαν οι δραστηριότητες σε τρία επίπεδα κινδύνου. Πρώτον, στις δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, οι οποίες απαλλάσσονται από την ανάγκη ex ante κανονιστικού εργαλείου, δεύτερον στις δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου οι οποίες συνήθως αποτελούν αντικείμενο «απλής» γνωστοποίησης, η οποία αποτελεί και την κεντρική έννοια του νομοθετήματος και ως τέτοια ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και τέλος, στις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, οι οποίες χρειάζονται εκ των προτέρων έγκριση.

E7 | Έχετε πει πως «είναι καιρός να περάσουμε από τον έλεγχο δικαιολογητικών σε αποτελεσματικούς ελέγχους καταστημάτων εν λειτουργία». Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ο έλεγχος αυτός θα γίνεται από το κράτος ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Από πότε θα ισχύσει το νέο καθεστώς; Σε ποιες περιπτώσεις νέες επιχειρήσεις θα χάνουν μετά τον έλεγχο το δικαίωμα λειτουργίας;

Το νέο μοντέλο αδειοδότησης βασίζεται στη διενέργεια ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας τους. Οι έλεγχοι στοχεύουν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και όχι στον τυπικό έλεγχο πληρότητας των υφιστάμενων δικαιολογητικών και την αναποτελεσματική επιτόπια αυτοψία των επιχειρήσεων πριν τη λειτουργία τους. Η επιχείρηση (και κατ’ επέκταση ο φορέας της) καθίσταται υποκείμενο ελέγχου μετά τη γνωστοποίηση –ή σε περίπτωση παράλειψής της από το χρόνο που όφειλε να έχει υποβάλει τη γνωστοποίηση- με τον έλεγχο να διενεργείται πλέον «ex post» και όχι «ex ante» από το αρμόδιο κάθε φορά ελεγκτικό όργανο. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη. Πρώτον θα συντμήσει σημαντικά το χρόνο έναρξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και δεύτερον η μετατόπιση των ελεγκτικών διαδικασιών κατά το στάδιο μετά την έναρξη λειτουργίας, αναμένεται αφενός να μειώσει το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων και αφετέρου να αξιοποιηθούν επωφελέστερα οι κρίσιμοι ανθρώπινοι πόροι της Διοίκησης.

Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δραστηριότητας, διατηρώντας τη λειτουργία της δραστηριότητας απολύτως ασφαλή. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων σχετικά με την τήρηση των όρων λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν ενεργές και η παραβίαση των οποίων δύναται να οδηγήσει ακόμα και στη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

E7 | Η διευκόλυνση της αδειοδότησης θα παραμείνει ίσως «κενό γράμμα» αν η χώρα μας δεν προσελκύσει επενδύσεις. Ποιες πολιτικές εφαρμόζετε σε αυτή την κατεύθυνση; Τι απαντάτε στους ξένους που σας ρωτούν «γιατί να επενδύσω στην Ελλάδα σήμερα»;

Στη χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με πρωτοπόρα την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει μεγάλη αναξιοποίητη δημόσια περιουσία, πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ενέργειας, στον κλάδο των μεταφορών και των logistics, της μεταποίησης, της πρωτογενούς παραγωγής, στην τουριστική αγορά, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Αν ένας κρίσιμος αριθμός μεγάλων εγχώριων επιχειρηματιών αποφασίσουν να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, η εθνική μας οικονομία, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς καχεξίας και υπανάπτυξης, θα περάσει άμεσα σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Άλλωστε κάθε φορά που οι έλληνες επιχειρηματίες ταξιδεύουν στο εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων η γνωστή απάντηση από τους ξένους επενδυτές είναι πάντα «ξεκινήστε εσείς και ακολουθούμε κι εμείς».

Ιστορικά καμία χώρα δεν πέτυχε ποτέ ανάπτυξη αποκλειστικά από ξένες δυνάμεις, αλλά στην καλύτερη περίπτωση συνεπικουρούμενη απλώς από ξένα κεφάλαια ή επενδύσεις.

Για αυτό πρέπει να λειτουργήσει η ελληνική επιχειρηματικότητα όπως λειτουργεί η επιχειρηματικότητα στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Δηλαδή να επενδύει, να εκτίθεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο, να κερδίζει, αν τον σταθμίζει σωστά, θεμιτά κέρδη, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να δημιουργείται πλούτος, να ευημερεί η κοινωνία.

E7 | Το 2015, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα ήταν η μοναδική ανάμεσα στις 34 χώρες – μέλη του που αύξησε τη φορολογία επιχειρήσεων από το 26% στο 29%. Πως συμβιβάζεται η πραγματικότητα αυτή με την εκτίμησή σας σε πρόσφατο συνέδριο πως οι προκλήσεις για το ελληνικό εμπόριο «εγγυώνται εντυπωσιακό όφελος, αλλά και έκτακτες επιχειρηματικές αποδόσεις»; Πως θα ανταγωνιστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και υπόκεινται σε «φορολογικούς παραδείσους»;

Κύριε Παχουλάκη πράγματι οι προκλήσεις για το ελληνικό εμπόριο εγγυώνται εντυπωσιακό όφελος και έκτακτες επιχειρηματικές αποδόσεις. Η αλήθεια βέβαια αν δείτε τα στοιχεία και του ΓΛΚ και του κράτους και φορέων όπως η ICAP, είναι πως η φοροαποφυγή έχει γίνει ο κανόνας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Μάλιστα τα φορολογικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Συνεπώς οι ελληνικές επιχειρήσεις και με το 26% πληρώνουν ελάχιστους φόρους σε σχέση με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Επιπλέον, η προσαρμογή του εργασιακού κόστους που έχει γίνει σε βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων έχει δώσει τεράστιες δυνατότητες στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και να απαιτούνται δημοκρατικοί θεσμοί, οικονομική ασφάλεια κράτος πρόνοιας και κοινωνική ειρήνη αλλά οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν φόρους είναι εντελώς αδιέξοδο. Η δημοκρατία έχει πολύ υψηλό κόστος και αυτή η δημοκρατία είναι που έχει δώσει την ασφάλεια στις επιχειρήσεις να παράγουν. Νομίζω ότι είναι εντελώς άδικο να φορολογούμε φυσικά πρόσωπα μέχρι και το 60% του εισοδήματός τους και από την άλλη να διεκδικούμε όλο και λιγότερος φόρους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με διάφορους τρόπους «νόμιμης» φοροαποφυγής δεν συνεισφέρουν καθόλου στα φορολογικά σε σχέση με αυτό που κανονικά θα έπρεπε να συνεισφέρουν.

Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της κ.Τζάκρη στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Epsilon7comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδύσεις, Γραφειοκρατία, Logistics, Φορολογία επιχειρήσεων, Επιχειρήσεις, Πρόσωπα > Τζάκρη