Καλησπέρα,

Μετά από τροχαίο καταστράφηκαν εμπορεύματα που είχαν σταλεί σε πελάτες.
Στη συνέχεια εκδώσαμε πιστωτικά επιστροφής προς τους πελάτες επειδή είχαν χρεωθεί και τους ξαναστείλαμε νέα εμπορεύματα.
Τα κατεστραμμένα είδη βρίσκονται σε κάδο στην εγκατάσταση του μεταφορέα.
H ασφαλιστική για να μας αποζημιώσει χρειάζεται τιμολόγιο αποζημίωσης προς τον μεταφορέα.Τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο σύστημά μας πως θα αφαιρεθούν? Να καταρτίσουμε πρωτόκολλο καταστροφής και να εκδώσουμε ένα δελτίο αποστολής προς τον μεταφορέα? Στην περίπτωση αυτή οφείλουμε ΦΠΑ?