Μεταφορική ΑΕ κατά την μεταφορά εμπορευμάτων πελατών της με συνεργαζόμενο φορτηγό ΔΧ τρίτου, καταστρέφονται ολοσχερώς τα εμπορεύματα στην χρήση 2018(10ος/2018).Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την Ασφαλιστική έγινε τον Γενάρη του 2019 και η είσπραξη από την μεταφορική τον Φεβρουάριο 2019.Οι αποζημιώσεις προς τους πελάτες δόθηκαν μετά την είσπραξη (2ος 2019)με επιστολή΄μας, χωρίς να τους ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου.Σε ποια χρήση πρέπει να καταχωρηθεί η υποχρέωση προς τούς πελάτες (έξοδο)και η ισόποση απαίτηση(έσοδο)από την ασφαλιστική,ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός εγγραφής με ΕΓΛΣ. Υπάρχει υποχρέωση απόδοσης χαρτοσήμου όταν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο αποζημίωσης από τον πελάτη και από ποιόν (τον πελάτη που εισπράττει η την μεταφορική)
παρακαλώ για γρήγορη απάντηση
ευχαριστώ