Σε σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας συμμετέχει μια Ι.Κ.Ε. με ποσοστό 80% ως ετερόρρυθμος εταίρος και 20 % ένα φυσικό πρόσωπο.

Α) Στην Ι.Κ.Ε. ο διαχειριστής Έλληνας κάτοικος μπορεί να εργάζεται στην συσταθείσα Ε.Ε. ;

Β) Στην Ι.Κ.Ε. μπορεί να συμμετέχει κάτοικος Εξωτερικού με Ελληνικό ΑΦΜ ;