Σύσταση επενδυτικής εταιρείας, ΙΚΕ με 2 άτομα αλλοδαπούς και Έλληνα διαχειριστή, θέλει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά ακινήτων και πώληση αυτών.

Το κεφάλαιο για την αγορά των ακινήτων θα το συνεισφέρουν διάφοροι τρίτοι που στο τέλος θα ζητούν, ανάλογα με τα κέρδη της επιχείρησης, μερίδιο των κερδών.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής :

Μπορεί να δραστηριοποιηθεί η ΙΚΕ με αυτό το αντικείμενο; Και με ποιο τρόπο οι διάφοροι τρίτοι μπορούν να πάρουν πίσω το κεφάλαιό τους συν το κέρδος;Θα χρειαστεί ο κάθε επενδυτής (τρίτος) να αποκτήσει αφμ στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού;Η ΙΚΕ είναι η σωστή μορφή;Μήπως πρέπει να συσταθεί ΑΕΕΔ; Ποιας νομικής μορφής εταιρεία δύναται να υλοποιήσει αυτό το είδος επενδύσεων ; Επί της ουσίας είναι κάποιοι αλλοδαποί που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα μέσω 2 ατόμων που θα κάνουν τη δουλειά αυτή στην Ελλάδα. Για να την κάνουν τη δουλειά αυτή συστήνουν εταιρεία που στο τέλος του χρόνου θα τους μοιράζει τα κέρδη ανάλογα με τα χρήματα που έχουν καταβάλλει .