Καλησπέρα σας,

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1208/16-11-2012 και συγκεκριμένα με την παράγραφο

Γ. Τα εισιτήρια θεαμάτων, η πληρωμή των οποίων διενεργείται μέσω λογαριασμού πληρωμών ή κάρτας πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α 113), απαλλάσσονται από τη θεώρηση ή τη σήμανση από φορολογικό μηχανισμό σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α).

Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα εάν σύμφωνα με την νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις :

1) έχει τροποποιηθεί η παραπάνω απαλλαγή -αν ναι σύμφωνα με ποια απόφαση

2) Αν συνεχίζει να υφίσταται υποχρεούμαστε σε σύμανση με QR code?.

Ευχαριστώ