καλημέρα σας,
οι ακτοπλοϊκές εταιρέιες εκδίδουν τα εισιτήρια προς το κοινό μέσω ορισμένων εταιρειών που έχουν αναπτύξει πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων (πιστοποιημένες από το Υπουργείο Ναυτιλίας) και λαμβάνουν για το λόγο αυτό μιά προμήθεια απο την κάθε ακτοπλοϊκή εταιρέια, ανάλογα με τον όγκο των εκδοθέντων εισιτηρίων.
Τα εισιτήρια αυτά, πως θα ανεβούν στα mydata? Οι εταιρέιες έκδοσης των εισιτηρίων, που έχουν και το back up των εισιτηρίων αναλυτικά, δεν έχουν καμία ενημέρωση για αποστολή αυτών στα mydata, για λογαριασμό της ακτοπλοϊκής εταιρέιας. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες απο την πλευρά τους, δεν καταχωρίζουν στο λογιστήριο τους τα εισιτήρια αναλυτικά ένα - ένα, αλλά συγκεκτρωτικά ανά πρακτορείο με βάση την εκκαθάριση που λαμβάνουν από την εταιρέια έκδοσης των εισιτηρίων μηνιαία.
Μιλάμε για χιλιάδες εισιτήρια......
Σας ευχαριστώ.