ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ? ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ